ZPP/469/MGW/2016                                                                                     Zabrze, dnia 16.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zamówienie.

„Zakup serwera plików, oraz komputerów”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub faxem na nr 32 277-11-25,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 20.12.2016 r. godzina 14:00

Termin realizacji zamówienia:

Data dostarczenia sprzętu uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy, jednak nie później niż 10 dni od momentu złożenia zamówienia. 

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 90% (najniższa zaoferowana cena).

Gwarancja          - 10%

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 16/12/2016

2. Odpowiedzi na pytania 20/12/2016

3. Informacja o wyborze oferty 21/12/2016

4. Informacja o unieważnieniu wyboru oferty 29/12/2016

5. Informacja o wyborze oferty 30/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.