L.Dz/5900/MGW/AD/JB/2016

Dostawa oraz zabudowa układów kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiektach do poziomu wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym ( tgϕ)=0,4 z zastosowaniem automatycznej baterii kondensatorów kompensacyjnych zgodnie z posiadaną przez zamawiającego dokumentacją dla przyłącza  obiektu przy ul. Wolności 410 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2.  przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz zabudowa układów kompensacji mocy biernej w obiekcie na terenie wskazanym w dokumentacji przez Zamawiającego.
  3. dopełnienie formalności wynikających z prawa budowlanego oraz „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” ( w załączniku);
  4. po zabudowie układów kompensacji mocy biernej należy dokonać pomiary i badania odbiorcze;
  5. uruchomienie zabudowanych układów kompensacji i udokumentowanie w warunkach normalnej pracy ich skutecznego działania

Specyfikacja techniczna:

Parametry układów kompensacji mocy biernej określone zostały w dokumentacji projektu wykonawczego ( w załączniku) dla wyszczególnionych lokalizacji;

Przyłącze do obiektu przy ul. Wolności 410:

- moc bierna BK: 57 kvar;

-napięcie znamionowe: 400V

-częstotliwość pracy: 50 Hz;

-ilość stopni regulacji: 6;

-rozłącznik 7 stopniowy typu LGA 5+2;

- rozłącznik główny baterii: 250 A;

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe strona 1 15/12/2016

2. Zapytanie ofertowe strona 2 15/12/2016

3. Formularz oferty 15/12/2016

4. Umowa 15/12/2016

5. Załączniki 15/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.