L. Dz. 5950/MGW/2016                                                                                                                                               Zabrze, 14.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni wraz z systemem nawadniania wykorzystującym między innymi wody z wyrobisk skansenu, na terenie Parku 12C mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu. Projekt powinien uwzględniać charakter miejsca oraz istniejących atrakcji, a także w miarę możliwości nasadzenie drzew określonych w posiadanych decyzjach środowiskowych.

  1. Termin związany z ofertą: 30 dni od daty złożenia
  2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 27.12.2016 r .

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 19.12.2016 r do godziny 10

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 15/12/2016

2. Formularz oferty 15/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.