Zabrze, dn.14.12.2016  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa mebli biurowych i szaf socjalnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.12.2016.

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.

Termin składania ofert : 16.12.2016 do godziny 10:00

 

1. Zapytanie ofertowe 14/12/2016

2. Formularz oferty 14/12/2016

3. Formularz cenowy 14/12/2016

4. Wzór umowy 14/12/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.