ZPP/282/MGW/2016                                                                                                    Zabrze, dn. 13.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie wzorcowania:

- dwóch ręcznych anemometrów wirnikowych RAW.

- barometru, termometru -higrometru BAR-TH.

Termin składania ofert:

Do dnia: 19.12.2016r., do godz. 10:00 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 13/12/2016

2. Formularz oferty 13/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.