L. Dz. 5843/MGW/2016                                                                                                                                                                                                          Zabrze, dn.12.12.2016  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa wózka widłowego dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 

Opis techniczny:

Stan techniczny : nowy

Wysokość maxymalna: 2,10m

Udźwig nominalny 2500kg

Ogumienie pneumatyczne, pełne oświetlenie drogowe, automatyczna skrzynia biegów, podwójny filtr powietrza

Rodzaj paliwa: benzyna/lpg

Rejestracja wózka widłowego w UDT po stronie Wykonawcy na wniosek Zamawiającego

Pojazd dostarczony do Zamawiającego z pełnym bakiem paliwa i pełną butlą gazu.

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.12.2016.

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do obiektu Zamawiającego znajdującego się w Zabrzu przy ul. Wolności 410.

 

Termin składania ofert : 15.12.2016 do godziny 10:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 12/12/2016

2. Formularz oferty 12/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.