L. Dz. 5783/MGW/2016                                                                                                                                                                                                             Zabrze, dn.09.12.2016  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa mebli biurowych i szaf socjalnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2016.

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.

 

Termin składania ofert : 13.12.2016 do godziny 10:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 9/12/2016

2. Formularz oferty 9/12/2016

3. Formularz cenowy 9/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.