L.Dz. 5786/MGW/2016                                                                                                                                                                                         Zabrze, dn. 09.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O., gazowej oraz wod-kan.”

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

3.Koszt dostawy: Materiały potrzebne do wykonania wyżej wymienionych instalacji, wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt w miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

4.Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016r.

Termin składania ofert : 13.12.2016 r. do godziny  1200

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 9/12/2016

2. Formularz oferty 9/12/2016

3. Załączniki 9/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.