MGW.RSI 5711/2016
Zabrze, dnia 7.12.2016r.


„Dostawa ubrań sztygarskich oraz gumowców”

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia dot.: „Dostawa ubrań sztygarskich oraz gumowców.”

Termin nadsyłania ofert cenowych upływa dnia: 09.12.2016 r. do godz. 12:00.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 7/12/2016

2. Formularz oferty 7/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.