ZPP/420/MGW/2016                                                                        Zabrze, dn. 06.12.2016r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Obsługa Działu Mierniczo-Geologicznego w Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego  „GUIDO”   w roku 2017.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu w roku 2017 Działu Mierniczo-Geologicznego (TMG) w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie obejmującym: Rejon Kopalnia „Guido”, Rejon Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Rejon Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna oraz Rejon Sztolnia Kościuszko w Tarnowskich Górach.

Termin składania ofert:

Do dnia: 12.12.2016r., do godz. 10:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 06/12/2016

2. Formularz ofertowy 06/12/2016

3. Wzór umowy 06/12/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.