RSI/5493/2016

„Dostawa systemu wystawienniczego na potrzeby akcji promocyjnych MGW oraz dostawa wyposażenia plenerowego na potrzeby organizacji imprez w obiektach MGW”

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia dot.: „Dostawa systemu wystawienniczego na potrzeby akcji promocyjnych MGW oraz dostawa wyposażenia plenerowego na potrzeby organizacji imprez w obiektach MGW”

Termin nadsyłania ofert cenowych upływa dnia: 30.11.2016 r. o godz. 12:00.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 25/11/2016

2. Formularz oferty 25/11/2016

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.