Zabrze, dnia 23.11.2016

 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

w postępowaniu prowadzone o udzieleniu zamówienia w kwocie
do 30 000 euro obejmujące zamówienie pn.:

„Zakup oprogramowania gastronomicznego na potrzeby zakładu małej gastronomii w Strefie K8 oraz do Hostelu Guido”

Termin negocjacji: 29.11.2016 r. (wtorek) g. 8:00.

Miejsce: Hostel Guido ul 3 Maja 91, sala konferencyjna (na przeciw recepcji)

Potwierdzenie udziału w negocjacjach należy zgłosić telefonicznie na nr telefonu tel. 32 271 40 77 wew. 2124 lub 2131 na druku „wniosek o przystąpienie do negocjacji”. 

Do pobrania:

1. Zaproszenie do negocjacji 25/11/2016

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.