ZPP/44/MGW/2016/1

                                                                                                                                                     Zabrze, dn. 7.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wydruk i ekspozycja reklam citylight w centrum miasta Zabrze na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Termin związania  ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia:  15.11.2016-15.12.2016 r.

 

Kryteria oceny ofert:  100 % ceny brutto (decyduje najniższa cena)

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 08/11/2016

2. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 14/11/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.