L. Dz.4705/MGW/2016                                                                                                                                                                                                    Zabrze, dn. 18.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„ Zakup ochronników słuchu ”

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

3.Koszt dostawy:  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do Muzeum Górnictwa Węglowego, Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.

4.Termin realizacji zamówienia: do 7 dni roboczych

 

Termin składania ofert : 24.10.2016 r. do godziny  1200

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 19/10/2016

2. Formularz oferty 19/10/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.