ZPP/287/2016

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: druk książki

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia Termin realizacji zamówienia: nie później niż 02.12.2016 r.

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Termin składania ofert: 20.10.2016, godz. 12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 14/10/2016

2. Formularz ofertowy 14/10/2016

3. Wzór umowy 14/10/2016

4. Wyjaśnienia do przedmiotu zamówienia 17/10/2016

5. Wybór wykonawcy 25/10/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.