ZPP/297/MGW/2016                                                                 dn. 14.10.2016r.

Przedmiotem zamówienia jest " Sukcesywna dostawa kamienia budowlanego typu – murak w ilości co najmniej  5t, wraz z dostawą do obiektu znajdującego się na terenie Zabrza, wskazanego przez Zamawiającego"

Termin składania ofert:

Do dnia: 17.10.2016r., do godz. 10.00 

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 14/10/2016

2. Formularz ofertowy 14/10/2016

3. Załącznik nr 1 - Ilustracja przedstawiająca mur warstwowy 14/10/2016

4. Wybór oferty 17/10/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.