L. Dz. 4606/MGW/2016

Przedmiot zamówienia:

Aktualizacja mapy do celów projektowych na potrzeby projektu pod nazwą: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w zakresie dotyczącym Konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.

Termin składania ofert: 18.10.2016

Do pobrania: 

1. Zapytanie ofertowe 13/10/2016

2. Formularz oferty 13/10/2016

3. Zakres projektu 13/10/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.