L.dz.4617/2016 

ROZEZNANIE RYNKU

Wykonanie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne dla 50m odcinka Sztolni „Kościuszko”, od wylotu – „Bramy Gwarków” w kierunku Szybu „Ewa”

– realizowane w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej  w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach”

Termin składania informacji o wycenie: 17.10.2016, godz: 12:00

Do pobrania:

1. Rozeznanie rynku 13/10/2016

2. Formularz rozeznania rynku 13/10/2016

3. Szkic lokalizacji otworów geotechnicznych 13/10/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.