ZPP/297/MGW/2016                                                                             Zabrze, dn. 07.10.2016r.

Przedmiotem zamówienia jest " Sukcesywna dostawa kamienia budowlanego typu – murak w ilości co najmniej  27 m2, wraz z dostawą do obiektu znajdującego się na terenie Zabrza, wskazanego przez Zamawiającego"

Termin składania ofert:

Do dnia: 11.10.2016r., do godz. 10.00 13.10.2016r., do godz. 12.00 

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 07/10/2016

2. Formularz ofertowy 07/10/2016

3. Wzór umowy 07/10/2016

4. Załącznik nr 1 - Ilustracja przedstawiająca mur warstwowy

5. Informacja o unieważnieniu postępowania 13/10/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.