ZPP/214/MGW/2016                                                                            Zabrze, dn. 04.10.2016r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie inspekcji serwisowej (kalibracji), czterech mierników Drager X-am 5600 i jednego Drager X-am 5000 wraz z wymianą uszkodzonego sensora pomiarowego CO w Drager X-am 5600.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”
w Zabrzu inspekcji serwisowej (kalibracji) przyrządów do określania składu atmosfery kopalnianej - mierników serii Drager X-am 5600 w ilości czterech sztuk i jednego Drager X-am 5000, wraz
z wymianą uszkodzonego sensora pomiarowego CO w Drager X-am 5600. Usługa powinna zostać wykonana przez jednostkę posiadającą stosowne certyfikaty (akredytacje) pozwalające do przedstawiania wykonanych pomiarów przed organami nadzoru górniczego.

Termin składania ofert:

Do dnia: 12.10.2016r., do godz. 1400

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 05/10/2016

2. Formularz oferty 05/10/2016

3. Informacja o rozstrzygnięciu 18/10/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.