2016-09-27                            Oznaczenie sprawy:  ZP/30/MGW/2016

Postępowanie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 3 ja) Pzp - ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są: pożyczki lub kredyty (...). Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na rozpoczęcie, kontynuację i zakończenie inwestycji realizowanych przez Zamawiającego.

W przypadku pytań - zapraszamy do kontaktu z Panią Mirosławą Skurtys-Bayer
pod nr tel. 32 630 30 91 wew. 2218.

Do pobrania:

1. Zaproszenie do negocjacji 27/09/2016

2. Załącznik nr 2 27/09/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.