Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Wykonanie pomiarów wskaźników zagrożenia radiacyjnego w wyrobiskach ZKWK „Guido”:
- stężenia energii potencjalnej alfa w powietrzu krótkożyciowych produktów rozpadu radonu na 5 stanowiskach,

- ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma na 2 stanowiskach,

- stężenia izotopów promieniotwórczych radu RA-226 i RA-228 w wodach na 2 stanowiskach,

Wraz z analizą i interpretacją wyników (w cenie należy uwzględnić koszty dojazdu).

Termin składania ofert:
Do dnia: 26.09.2016r. do godz. 10.00

 

Do pobrania:

1. Formularz ofertowy 21/09/2016

2. Zapytanie ofertowe 21/09/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.