Zabrze, dn. 20.09.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Transport do siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dzieł sztuki nieprofesjonalnej – obrazów i rzeźb o różnych rozmiarach i wykonanych różną techniką.

Termin składania ofert: 27.09.2016

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe 20/09/2016
2. Formularz ofertowy 20/09/2016
3. Załącznik na 1 Zestawienie dzieł sztuki 20/09/2016
4. Załącznik nr 2 Wzór umowy 20/09/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.