L.dz/4012/MGW/2016

Zapytanie ofertowe:  

Aktualizacja mapy do celów projektowych na potrzeby projektu pod nazwą:
Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu

Termin składania ofert: 15.09.2016

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 09.09.2016

2. Formularz oferty 09.09.2016

3. Załącznik nr 1 -mapa 09.09.2016

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.