L.dz. 3986/DGK/BR/2016

07/09/2016r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

„Doradztwo w zakresie aktualizacji organizacji i informatyzacji rachunkowości informatycznej oraz w zakresie podatkowo – finansowo - księgowym”

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 07/09/2016

2. Formularz cenowy 07/09/2016

3. Formularz oferty 07/09/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.