L.dz/3956/MGW/2016

Zapytanie ofertowe:   Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowego remontu i konserwacji zabytkowej maszyny parowej wraz z budową wytwornicy pary

Załączniki: zapytanie ofertowe, wzór umowy, formularz ofertowy

Termin składania ofert: 12.09.2016
Termin składania ofert został wydłużony do dn.: 15.09.2016    19.09.2016

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 06/09/2016

2. Wzór umowy 06/09/2016

3. Formularz oferty 06/09/2016

UNIEWAŻNIONO

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.