Oznaczenie sprawy:  ZP/26/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w związku z art.6 a Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie drenażu oraz odwodniania liniowego na terenie Kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu przy
ul. Sienkiewicza” w ramach zadania „Realizacja prac związanych z doszczelnieniem wyrobisk na terenie Kopalni „Królowa Luiza” wraz z uchwyceniem (drenażu) i odprowadzeniem wody z miejsc jej gromadzenia”

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 06/09/2016

2. SIWZ 06/09/2016

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/09/2016

4. Zmiana treści SIWZ 09/09/2016

5. Załączniki 09/09/2016

6. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy -1 21/09/2016

7. Pozwolenie ŚWKZ 21/09/2016

8. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 22/09/2016

9. Zmiana treści SIWZ - 2 22/09/2016

10. Zestawienie z otwarcia ofert 26/09/2016

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/10/2016

12. Informacja o unieważnieniu postępowania 28/10/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.