ZPP/221/MGW/2016

Zabrze, dn.

02.09.2016r. 

05.09.2016r. 

08.09.2016r.     

 

Wykonanie prac mierniczych w sztolni „Kościuszko” („Fryderyk”) w Tarnowskich Górach.        

                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”

prac mierniczych w sztolni „Kościuszko” („FRYDERYK”) w Tarnowskich Górach

na odcinku od Szybu Ewa do jej wyotu przy Bramie Gwarków celem określenia:

 a. rzeczywistego przebiegu Sztolni,

 b. założenia osnowy sytuacyjno-wysokościowej, 

 c. sporządzenia profilu podłużnego spągu Sztolni,

 d. określenia rzędnych powierzchni nad Sztolnią na odcinku od Szybu Ewa do jej wylotu przy Bramie Gwarków.

 

Termin składania ofert:

Do dnia: 09.09.2016r., do godz. 14.00 13.09.2016r., do godz. 14.00

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 02/09/2016 - załącznik nieaktualny

2. Formularz oferty 02/09/2016

3. Wzór umowy 02/09/2016

4. Zapytanie ofertowe 05/09/2016 - załącznik nieaktualny

5. Odpowiedzi do pytań 07/09/2016

6. Zapytanie ofertowe 08/09/2016 - załącznik aktualny

7. Odpowiedzi na pytania 08/09/2016

8. Wybór oferty 21/09/2016

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.