L.dz/3780/MGW/2016

Zapytanie ofertowe:   Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowego remontu i konserwacji zabytkowej maszyny parowej wraz z budową wytwornicy pary

 

„Zmianie ulegają zapisy dot. terminów realizacji:

- W zakresie sporządzenia kompletnej dokumentacji: 120 dni od daty podpisania umowy

- Wniosek o pozwolenie na budowę Wykonawca złoży w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji: termin uzyskania zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi

- W zakresie wniosku do WFOŚ – do miesiąca od wezwania przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 01 czerwca 2017.”

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 26/08/2016

2. Formularz oferty 26/08/2016

3. Wzór umowy 26/08/2016

4. Informacja o unieważnieniu postępowania 06/09/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.