L.dz. /3596/2016

Data: 12.08.2016

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

"Dostawa aparatów powietrznych wraz ze sprężarką przenośną”

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy

Kryteria oceny ofert – cena brutto 100%.

Termin składania ofert: 23.08.2016, godzina 10.00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 12/08/2016

2. Formularz oferty 12/08/2016

3. Formularz cenowy aparaty powietrzne 12/08/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.