L.dz. 3594/JŻ/REOK/2016

DATA             12.08.2016                                       

Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa agregatu sprężarkowego służącego do zasilania sieci sprężonego powietrza w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza”

Termin składania ofert: do 23.08.2016 do godz. 12:00

Do pobrania:

1. Formularz ofertowy 12/08/2016

2. Zapytanie ofertowe 12/08/2016

3. Projekt umowy 12/08/2016

4. Warunki techniczne 12/08/2016

5. Wybór oferty 01/09/2016 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.