L.dz./3416/MGW/2016

DATA            29.07.2016                

Zapytanie ofertowe:   Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Parku 12 C przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu spełniających normy placów zabaw wraz z przygotowaniem podłoża bezpiecznego

Termin składania ofert: 09.08.2016

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 29/07/2016

2. Formularz ofertowy 29/07/2016

3. Wzór umowy 29/07/2016

4. Wybór oferty 24/08/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.