Zabrze, dn. 08.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Całodobowy monitoring dwoma niezależnymi torami transmisji: drogą radiową  oraz telefoniczną  (PSTN) w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, ul. 3 Maja 93a , ul. Karola Miarki 8.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty

Termin realizacji zamówienia: od 1.08.2016 r. do 31.07.2017 r.

Kryteria oceny ofert – cena brutto 100%.

Termin składania ofert: 28 lipca 2016, godzina 10.00,

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 26/07/2016

2. Formularz oferty 26/07/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.