L.dz./2960/MGW/2016

DATA            28.06.2016                

Zapytanie ofertowe: Wykonanie elementów usprawniających funkcjonowanie mechanizmów w ramach Kopalni dla dzieci.

Termin składania ofert: 01.07.2016

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 28/06/2016

2. Formularz oferty 28/06/2016

3. Wzór umowy 28/06/2016

4. Załączniki 28/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.