L.dz./2688/MGW/2016

DATA             08.06.2016                                       

Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb aranżacji trasy turystycznej w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Termin składania ofert: 20.06.2016  

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 08/06/2016

2. Formularz ofertowy 08/06/2016

3. Wzór umowy 08/06/2016

4. Wybór oferty 01/07/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.