Oznaczenie sprawy:  ZP/21/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w związku z art.6 a Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”.

ZP/21/MGW/2016

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 02/06/2016

2. SIWZ 02/06/2016

3. Załączniki 02/06/2016

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 1 08/06/2016

5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 2 15/06/2016

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/06/2016

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12/07/2016

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05/08/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.