Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy  drewna użytego  do wykonania  obudowy  chodnika  podstawowego  w ramach  zadania  pn : „Zabezpieczenie  i adaptacja chodnika  podstawowego  w pokładzie 510”.

 

Termin składania ofert: 03.06.2016

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 30/05/2016

2. Formularz oferty 30/05/2016

3. Dokumentacja 30/05/2016

4. Wybór oferty 14/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.