2016-05-20                            Oznaczenie sprawy:  ZP/20/MGW/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia  poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.)  na zadanie pod nazwą:

„Przebudowa systemu wentylacji Wyrobisk Kopalni "Królowa Luiza" polegająca na wykonaniu przedłużenia kanału wentylacyjnego, wyprowadzającego zużyte powietrze na powierzchnię, łączącego wentylatory stacji dwu-wentylatorowej w komorze podziemnej „filar zabytkowy”
z powierzchnią terenu”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 20/05/2016

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.