ZPP/2188/MGW/2016

Zabrze, dnia 06.05.2016 r.              

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.: „ Zakup, wyposażenie i posadowienie we wskazanym miejscu wiaty/pawilonu handlowego wraz z wykonaniem niezbędnych - z punktu widzenia zaplanowanej w nim działalności – instalacji umożliwiającej m.in. sprzedaż produktów spożywczych”. 

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 06/05/2016

2. Formularz oferty 06/05/2016

3. Projekt umowy 06/05/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.