13-04-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/14/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

       Sukcesywne dostawy narzędzi do wyrobisk górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/14/MGW/2016

Do pobrania:

1. SIWZ 13/04/2016

2. Ogłoszenie o zamówieniu 13/04/2016

3. Zmiana treści SIWZ 18/04/2016

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/04/2016

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23/05/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.