L. dz. 1784  /MGW/2016                                                                                                                                                                                                                 Zabrze, dn. 08.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Usługa przewiezienia cegieł dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  ”

1.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji: pięć dni roboczych jednak nie później niż do dnia 22.04.2016r. 

3. Termin składania ofert : 13.04.2016 r. do godziny 10:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 11/04/2016

2. Formularz oferty 11/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.