06-04-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/11/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

       Sukcesywne dostawy materiałów górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

ZP/11/MGW/2016

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 06/04/2016

2. SIWZ 06/04/2016

3. Informacja o unieważnieniu postępowania 08/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.