ZPP/70/MGW/2016

                                                                                                       Zabrze, dn. 04. 04. 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Awaryjny zakup, dostawa i montaż korpusu zaworu trzykierunkowego do urządzenia wiercąco kotwiącego typu GMP – UWK produkcji firmy Glimarpol Sp. z o.o. z Bytomia pracującego
w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
.

Termin związania z ofertą:

21 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

 Od momentu złożenia zamówienia:  do 14 dni, jednak nie później niż do 22. 04. 2016r.

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 95% (najniższa zaoferowana cena),

Gwarancja          – 5% (okres gwarancji na całą dostawę materiału).

Uwagi:

Wymagane parametry techniczne korpusu zaworu trzykierunkowego:

  • Korpus zaworu trzykierunkowego, figurujący w DTR producenta (DTR/GMP-UWK_0.1) pod pozycją 76 (załącznik nr 2)
  • Zgodne z parametrami producenta określonymi w DTR urządzenia (DTR/GMP-UWK_0.1),
  • Korpus winien być wykonany z bardziej odpornego na ingerencję np.: metalu (w wersji pierwotnej wykonany z teflonu),

Wymiana i zabudowa elementu będącego przedmiotem postępowania nie może naruszać warunków gwarancji producenta urządzenia.

Oferent musi zapewnić co najmniej dwunastomiesięczny okres gwarancji na dostarczone materiały objęte zapytaniem.

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           

lub

- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 07. 04. 2016r., do godz. 1400

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 04/04/2016

2. Formularz oferty 04/04/2016

3. Wyciąg z DTR producenta Urządzenia Wiercąco Kotwiącego GMP – UWK produkcji firmy Glimarpol Sp. z o.o. z Bytomia  04/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.