Nazwa zadania: Naprawa uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru DF 6000 w obiekcie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Karola Miarki 8.

Dotyczy usługi  o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8.

Termin składania ofert –  do 13 kwietnia 2016 r.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 30/03/2016

2. Formularz oferty 30/03/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.