„Usługi w zakresie ochrony p-poż., dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu –– zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7  czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów  budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, oraz  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy , prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1169 z późń.zm.)”,   

Dotyczy usługi  o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8.

Termin składania ofert –  do 7 kwietnia 2016 r.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 30/03/2016

2. Formularz oferty 30/03/2016

3. Kalkulacja cenowa 30/03/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.