L.DZ.1529/AG/REOK/2016

DATA             29.03.2016                                       

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa oraz montaż automatycznych drzwi przesuwnych – wejście do budynku nadszybia szybu „Wyzwolenie”

 

Termin składania ofert: 04.04.2016 do godz. 10:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 29/03/2016 

2. Formularz oferty 29/03/2016

3. Wzór umowy 29/03/2016

4. Pozwolenie na budowe 29/03/2016

5. Załączniki 29/03/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.