L.Dz. 1387 /2016

Zabrze, dn. 18.03.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa wyposażenia dla turystów na trasę Poziom 355 „Szychta”.

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 roku lub do wyczerpania kwoty zabezpieczonej na ten cel przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert – cena brutto 100%.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 18/03/2016

2. Formularz ofertowy 18/03/2016

3. Formularz cenowy 18/03/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.