10-03-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/06/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

           

Dostawa oraz montaż urządzeń elektrycznych w zajezdni lokomotyw zlokalizowanej w Kopalni „Królowa Luiza”

                                                                                                                                               ZP/06/MGW/2016

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 10/03/2016

2. SIWZ 10/03/2016

3. Załączniki  10/03/2016

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11/03/2016

5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 21/03/2016

6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 01/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.