ZPP/17/MGW/2016                                                                                                  Zabrze, dn. 10.03.2016r.

Wykonanie inspekcji serwisowej (kalibracji), wraz z wymianą filtrów i obudowy, czterech
mierników serii Drager X-am 5600 i jednego Drager X-am 5000.

 

Do pobrania:

1. Formularz ofertowy 10/03/2016

2. Zapytanie ofertowe 10/03/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.