L.DZ.1129/REOK/AG/2016

DATA             03.03.2016                                       

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa oraz montaż automatycznych drzwi przesuwnych – wejście do budynku nadszybia szybu „Wyzwolenie”

 

Termin składania ofert: 09.03.2016

Termin składania ofert: 16.03.2016

Termin składania ofert: 18.03.2016 Godz. 10.00

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 03/03/2016

2. Formularz oferty 03/03/2016

3. Wzór umowy 03/03/2016

4. Załączniki 03/03/2016

5. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert 08/03/2016

6. Wyjaśnienia do przedmiotu zamówienia 10/03/2016

7. Wyjaśnienia do przedmiotu zamówienia 2  15/03/2016

8. Informacja o unieważnieniu postępowania 25/03/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.